Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học

Tóm tắt bài 1. Hướng dẫn chung Đọc kĩ các bài Thao tác lập luận phân tích, Thao tác lập luận so sánh để có thể vận dụng tốt khi làm bài Thao tác lập luận phân tích Mục đích của phân tích là làm rõ đặc điểm về nội dung, hình thức, cấu trúc… Read more about Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học

Soạn bài Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học

1. Tóm tắt nội dung bài học Những kiến thức về thao tác lập luận phân tích và so sánh Nội dung và nghệ thuật các văn bản đã học Những lưu ý cần nhớ khi viết bài. 2. Hướng dẫn luyện tập Đề 1: So sánh tài sắc của Thúy Vân và Thúy Kiều được… Read more about Soạn bài Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học

Soạn bài Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến cách mạng tháng Tám 1945

1. Tóm tắt nội dung bài học Về nội dung: Ba đặc trưng cơ bản của giai đoạn văn hoc này: Đổi mới theo hướng hiện đại hóa Hình thành hai bộ phận với nhiều xu hướng văn học Phát triển hết sức nhanh chóng Thành tựu chủ yếu của giai đoạn văn học thời… Read more about Soạn bài Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến cách mạng tháng Tám 1945

Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến cách mạng tháng Tám 1945

Tóm tắt bài I. Đặc điểm cơ bản của VHVN từ đầu thế kỷ XX đến Cách mạng Tháng tám năm 1945 1. Văn học đổi mới theo hướng hiện đại hoá a. Tiền đề Pháp xâm lược, khai thác thuộc địa,… cho nên cơ cấu xã hội Việt Nam có những biến đổi sâu… Read more about Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến cách mạng tháng Tám 1945