Soạn bài Luật thơ

1. Tóm tắt nội dung bài học Luật thơ của một thể thơ là toàn bộ những quy tắc về số câu, tiếng, cách gieo vần, phép hài thanh, ngắt nhịp… được khái quát theo một kiểu mẫu nhất định. Trong luật thơ, tiếng là đơn vị quan trọng. Số tiếng định hình trong dòng… Read more about Soạn bài Luật thơ

Luật thơ

Tóm tắt bài 1. Khái quát về luật thơ a. Khái niệm Luật thơ là toàn bộ những qui tắc về số câu, số tiếng, cách hiệp vần, phép hài thanh, ngắt nhịp…trong các thể thơ được khái quát theo những kiểu mẫu nhất định. b. Các thể thơ chính Thơ dân tộc: Lục bát,… Read more about Luật thơ