Soạn bài Thao tác lập luận so sánh

1. Tóm tắt nội dung bài học So sánh là đối chiếu hai sự vật, hiện tượng để thấy được sự giống và khác nhau giữa hai sự vật, hiện tượng ấy. Có hai kiểu so sánh, tương đồng và tương cận. Mục đích so sánh: đánh giá chính xác về sự việc, đem lại… Read more about Soạn bài Thao tác lập luận so sánh

Thao tác lập luận so sánh

Tóm tắt bài 1. Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận so sánh (Ngữ liệu SGK trang 79) Câu 1: Xác định đối tượng được so sánh và đối tượng so sánh Đối tượng được so sánh: bài Văn Chiêu hồn Đối tượng so sánh: Chinh phụ ngâm, Cung oán ngâm khúc, Truyện Kiều… Read more about Thao tác lập luận so sánh