Soạn bài Ôn tập văn học trung đại Việt Nam

1. Tóm tắt nội dung bài học Những nội dung của văn học trong giai đoạn văn học trung đại Việt Nam Những đặc điểm, đặc trưng cơ bản của giai đoạn văn học Các tác phẩm tiêu biểu 2. Hướng dẫn học bài a. Nội dung Câu 1: Những biểu hiện của nội dung yêu… Read more about Soạn bài Ôn tập văn học trung đại Việt Nam

Ôn tập văn học trung đại Việt Nam

Tóm tắt bài 1. Những  vấn đề chung Bối cảnh lịch sử: Thời kì xã hội phong kiến Việt Nam có nhiều biến động Phân kì văn học Thế kỉ X – hết thế kỉ XIV Thế kỉ XV – hết thế kỉ XVII Thế kỉ XVIII – nửa đầu XIX Nửa cuối thế kỉ… Read more about Ôn tập văn học trung đại Việt Nam