Soạn bài Viết bài làm văn số 2: Văn tự sự

1. Tóm tắt nội dung bài Viết bài làm văn số 2: Văn tự sự Khái niệm văn tự sự: Tự sự là phương thức trình bày một chuỗi các sự việc… Các kiến thức và kĩ năng cần thiết trong văn tự sự: lập dàn ý, sử dụng các yếu tố miêu tả và biểu… Read more about Soạn bài Viết bài làm văn số 2: Văn tự sự

Viết bài làm văn số 2: Văn tự sự

Tóm tắt bài 1. Hướng dẫn chung Ôn lại đặc điểm chung của phương thức tự sự đã được học ở THCS Tự sự là phương thức trình bày một chuỗi các sự việc. Tự sự giúp người kể giải thích sự việc, tìm hiểu con người, nêu vấn đề và bày tỏ thái độ… Read more about Viết bài làm văn số 2: Văn tự sự