Soạn bài Nhưng nó phải bằng hai mày

1. Tóm tắt nội dung bài học Bằng sự kết hợp lời nói với cử chỉ, lối chơi chữ độc đáo, truyện đã vạch trần lối xử kiện vì tiền của quan lại. Người lao động trong trường hợp này cũng lâm vào tình cảnh bi hài, vừa đáng thương vừa đáng trách. Những nét… Read more about Soạn bài Nhưng nó phải bằng hai mày

Nhưng nó phải bằng hai mày

Tóm tắt bài  1. Tìm hiểu chung a. Thể loại: Truyện cười trào phúng b. Bố cục Bố cục: 3 phần. Mở truyện (câu 1): Giới thiệu nhân vật lí trưởng và tài đặc biệt của y (xử kiện giỏi). Thân truyện (Tiếp đến “Xin xét lại, lẽ phải thuộc về con mà! ”): Diễn biến… Read more about Nhưng nó phải bằng hai mày