Soạn bài Xin lập khoa luật của Nguyễn Trường Tộ

1. Tóm tắt nội dung bài Xin lập khoa luật Tầm nhìn xa rộng và tiến bộ về vai trò của luật pháp đối với việc đảm bảo và phát triển của nhà nước pháp quyền và xã hội tuân thủ pháp luật. Nghệ thuật lập luân chặt chẽ, kín kẽ, thuyết phục lí tình và… Read more about Soạn bài Xin lập khoa luật của Nguyễn Trường Tộ

Xin lập khoa luật của Nguyễn Trường Tộ

Tóm tắt bài 1. Tìm hiểu chung a. Tác giả Nguyễn Trường Tộ (1830 – 1871), người làng Bùi Chu, Hưng Nguyên, Nghệ An. Là người thạo cả Hán học lẫn Tây học Ông từng viết nhiều bản điều trần gởi lên triều đình yêu cầu thực thi các biện pháp cụ thể nhằm đổi… Read more about Xin lập khoa luật của Nguyễn Trường Tộ