Soạn bài Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng

1. Tóm tắt nội dung bài Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng 2. Hướng dẫn luyện tập Bài tập 1: SGK trang 74 a. Trong câu thơ Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo (Nguyễn Khuyến), từ lá được dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? Hãy xác định nghĩa đó. Trong câu thơ Lá vàng trước gió khẽ… Read more about Soạn bài Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng

Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng

Tóm tắt bài 1. Tính nhiều nghĩa của từ Tính nhiều nghĩa của từ là kết quả của quá trình chuyển nghĩa, với phương thức cơ bản là ẩn dụ (có quan hệ tương đồng) và hoán dụ (có quan hệ tương cận) 2. Từ nhiều nghĩa và từ đồng âm Từ nhiều nghĩa có… Read more about Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng