Soạn bài Chiếu cầu hiền của Ngô Thì Nhậm

1. Tóm tắt nội dung bài Chiếu cầu hiền a. Nội dung Bài chiếu là một văn kiện lịch sử quan trọng thể hiện chủ trương, đường lối đúng đắn của vua Quang Trung, đồng thời qua bài chiếu ta thấy được tấm lòng của vua Quang Trung đối với người tài, đối với đất… Read more about Soạn bài Chiếu cầu hiền của Ngô Thì Nhậm

Chiếu cầu hiền của Ngô Thì Nhậm

Tóm tắt bài 1. Tìm hiểu chung a. Tác giả Ngô Thì Nhậm (1764 – 1803), hiệu Hi Doãn. Ng­ười làng Tả Thanh Oai, trấn Sơn Nam (nay: Thanh Trì – Hà Nội) Là người học giỏi đỗ đạt, từng làm quan đại thần dưới thời chúa Trịnh Khi Lê – Trịnh sụp đỗ, ông… Read more about Chiếu cầu hiền của Ngô Thì Nhậm