Soạn bài Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự

1. Tóm tắt nội dung bài Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự 2. Luyện tập: Câu 1: Hãy nhận xét về vai trò của các yếu tố miêu tả và biểu cảm trong: a) Một đoạn trích tự sự đã học ở lớp 10 Đoạn văn kể lại cuộc chiến đấu giữa Đam Săn… Read more about Soạn bài Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự

Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự

Tóm tắt bài 1. Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự Ôn lại những kiến thức đã học trong chương trình Ngữ văn THCS và trả lời câu hỏi: Câu 1: Thế nào là miêu tả? Thế nào là biểu cảm? Miêu tả là dùng ngôn ngữ hoặc một phương tiện nghệ thuật khác… Read more about Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự