Soạn bài Thực hành về thành ngữ, điển cố

1. Tóm tắt nội dung bài Thực hành về thành ngữ, điển cố 2. Hướng dẫn luyện tập Bài tập 1: Sgk trang 66 Đoạn thơ gồm các thành ngữ sau: Một duyên hai nợ: một mình phải đảm đang công việc để nuôi cả chồng và con. Năm nắng mười mưa: thể hiện sự vất… Read more about Soạn bài Thực hành về thành ngữ, điển cố

Thực hành về thành ngữ, điển cố

Tóm tắt bài Loại Thành ngữ Điển cố Định nghĩa Thành ngữ là loại cụm từ cố định, đã hình thành từ trước, thuộc loại đơn vị có sẵn, chứ không phải sản phẩm nhất thời trong giao tiếp như cụm từ Điển cố chính là những sự việc trước đây, hay câu chữ trong… Read more about Thực hành về thành ngữ, điển cố