Soạn bài Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong văn tự sự

1. Tóm tắt nội dung bài Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong văn tự sự Để viết một bài văn tự sự, cần lựa chọn được các sự việc, chi tiết tiêu biểu. Sự việc, chi tiết tiêu biểu có tác dụng dẫn dắt câu chuyện, tô đậm tính cách nhân vật và… Read more about Soạn bài Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong văn tự sự

Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong văn tự sự

Tóm tắt bài 1. Khái niệm: Khái niệm: Tự sự  là phương thức trình bày một chuỗi các sự việc, sự việc này dẫn đến sự việc kia, cuối cùng dẫn đến một kết thúc, thể hiện một ý nghĩa. Sự việc là cái xảy ra được nhận thức có ranh giới rõ ràng, phân… Read more about Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong văn tự sự