Soạn bài Uy-Lít-Xơ trở về

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung Ca ngợi sức mạnh kì diệu của trí tuệ Hi Lạp cổ đại và khát vọng đấu tranh bảo vệ hạnh phúc gia đình b. Nghệ thuật Những đặc sắc nghệ thuật của sử thi Nghệ thuật kể chuyện và chọn chi tiết đặc sắc,… Read more about Soạn bài Uy-Lít-Xơ trở về

Uy-Lít-Xơ trở về

Tóm tắt bài 1. Tìm hiểu chung a. Tác giả: Tác giả Hô-me-rơ: Sống vào khoảng thế kỉ IX – VIII trước CN, là tác giả của hai thiên sử thi I-li-át và Ô-đi-xê. Xuất thân: con một gia đình nghèo, được sinh ra bên dòng sông Mê-Lét (có tên là Mê-lê-xi-gien – con của… Read more about Uy-Lít-Xơ trở về