Soạn bài Bài ca ngắn đi trên bãi cát – Cao Bá Quát

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung Bài thơ biểu hiện sự chán ghét của một người tri thức đối với con đường danh lợi tầm thường đương thời và niềm khao khát thay đổi cuộc sống b. Nghệ thuật Thể thơ cổ thể , hình ảnh biểu tượng giàu ý nghĩa.… Read more about Soạn bài Bài ca ngắn đi trên bãi cát – Cao Bá Quát

Bài ca ngắn đi trên bãi cát – Cao Bá Quát

Tóm tắt bài 1. Tìm hiểu chung a. Tác giả Cao Bá Quát (1809? – 1855) người làng Phú Thị, huyện Gia Lâm, tỉnh Bắc Ninh (nay thuộc quận Long Biên, Hà Nội). Ông đỗ cử nhân năm 1831 tại trường thi Hà Nội, nhiều lần thi Hội nhưng không đỗ. Ông là nhà thơ… Read more about Bài ca ngắn đi trên bãi cát – Cao Bá Quát