Soạn bài Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung Truyện là một cách giải thích nguyên nhân việc mất nước Âu Lạc. Qua đó nhân dân muốn nêu lên bài học lịch sử tinh thần cảnh giác với kẻ thù và cách xử lí đúng đắn mối quan hệ trong xã hội. b. Nghệ… Read more about Soạn bài Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy

Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy

Tóm tắt bài 1. Tìm hiểu chung a. Thể loại Truyền thuyết Khái niệm: là tác phẩm tự sự dân gian kể về các nhân vật, sự kiện lịch sử, qua đó thể hiện ý thức lịch sử của dân tộc Đặc trưng: Truyền thuyết phản ánh lịch sử theo cách riêng: Lịch sử được… Read more about Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy