Soạn bài Lập dàn ý bài văn tự sự

1. Tóm tắt nội dung bài học Khái niệm lập dàn ý bài văn tự sự Dàn ý chung gồm 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài Muốn lâp dàn ý, cần dự kiến đề tài, xác định các nhân vật, chọn và sắp xếp các sự việc, chi tiết một cách hợp lí… Read more about Soạn bài Lập dàn ý bài văn tự sự

Lập dàn ý bài văn tự sự

Tóm tắt bài 1. Hình thành ý tưởng, dự kiến cốt truyện Bài tập 1: (SGK trang 44) Đọc đoạn trích và trả lời câu hỏi a. Trong đoạn trích trên, nhà văn Nguyên Ngọc nói về điều gì? Nhà văn Nguyên Ngọc kể về quá trình suy nghĩ, chuẩn bị để sáng tác truyện ngắn Rừng Xà… Read more about Lập dàn ý bài văn tự sự