Soạn bài Ôn tập phần làm văn

A. Hướng dẫn soạn bài Câu 1: Nêu đặc điểm của các kiểu văn bản tự sự, thuyết minh, nghị luận và các yêu cầu kết hợp chúng trong thực thế viết văn bản. Cho biết vì sao cần kết hợp các kiểu văn bản đó với nhau? a. Đặc điểm riêng Tự sự: Trình bày… Read more about Soạn bài Ôn tập phần làm văn