Soạn bài Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ

1. Tóm tắt nội dung bài học Tổng kết về nguồn gốc, lịch sử phát triển của tiếng Việt và đặc điểm loại hình ngôn ngữ đơn lập. Tổng kết về phong cách ngôn ngữ (PCNN) đơn lập. Bao gồm: Tên các phong cách ngôn ngữ. Thể loại văn bản tiêu biểu và đặc trưng… Read more about Soạn bài Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ

Soạn bài Giá trị văn học và tiếp nhận văn học

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Giá trị văn học Khái niệm Giá trị nhận thức. Giá trị giáo dục. Giá trị thẩm mĩ. Mối quan hệ giữa các giá trị của văn học. b. Tiếp nhận văn học (TNVH) Tiếp nhận trong đời sống văn học Tính chất tiếp nhận văn học.… Read more about Soạn bài Giá trị văn học và tiếp nhận văn học

Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ

Tóm tắt bài 1. Tổng kết về nguồn gốc, lịch sử phát triển của tiếng Việt và đặc điểm của loại hình ngôn ngữ đơn lập. Nguồn gốc và lịch sử phát triển Đặc điểm của loại hình ngôn ngữ đơn lập a. Nguồn gốc: tiêng Việt thuộc: Họ: ngôn ngữ Nam Á Dòng: Môn –… Read more about Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ

Giá trị văn học và tiếp nhận văn học

Tóm tắt bài 1. Giá trị văn học a. Khái quát chung Giá trị văn học là sản phẩm kết tinh từ quá trình văn học, đáp ứng  những nhu cầu khác nhau của cuộc sống con người, tác động sâu sắc tới con người và cuộc sống. Những giá trị cơ bản: Giá trị… Read more about Giá trị văn học và tiếp nhận văn học