Soạn bài Tóm tắt văn bản nghị luận

1. Câu 1 trang 118 SGK Dựa vào nhan đề và phần mở đầu đã cho, có thể xác định chủ đề của văn bản là: a) Sự đa dạng mà thống nhất của In-đô-nê-xi-a. b) Xuân Diệu – nhà nghiên cứu, phê bình văn học. 2. Tìm hiểu và tóm tắt vãn bản Xin… Read more about Soạn bài Tóm tắt văn bản nghị luận

Soạn bài Ôn tập phần văn học (Kì 2)

1. Câu 1 trang 116 SGK Thơ mới khác với thơ truyền thống (thơ trung đại) không chỉ ở “phần xác” của thơ (hình thức) mà chủ yếu là ở “phần hồn” của nó, hay nói như Hoài Thanh là ở “tinh thần của thơ mới” (Một thời đại trong thi ca). Đó là “cái… Read more about Soạn bài Ôn tập phần văn học (Kì 2)