Luyện tập viết đoạn văn nghị luận

HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP Đề bài: Bàn về vai trò và tác dụng to lớn của sách trong đời sống tinh thần của con người, nhà văn M.Go-rơ-ki có viết: “Sách mở rộng trước mắt tôi những chân trời mới”.    Gợi ý    Học sinh xem dàn ý SGK đã cho, chọn một trong… Read more about Luyện tập viết đoạn văn nghị luận

Ôn tập phần Tiếng Việt

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP Câu 1: Hoạt động giao tiếp là gì? Có những nhản tố giao tiếp nào tham gia và chi phối hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ? Trong hoạt động giao tiếp có những quá trình nào? a. Hoạt động giao tiếp là việc trao đổi tư tưởng, tình cảm (tức… Read more about Ôn tập phần Tiếng Việt