Soạn bài Thực hành các phép tu từ: phép điệp và phép đối

1. Tóm tắt nội dung bài học Củng cố và nâng cao kiến thức về phép điệp và phép đối trong việc sử dụng tiếng Việt Có kỹ năng nhận diện, phân tích cấu tạo và tác dụng của phép điệp và phép đối và có khả năng sử dụng được các phép tu từ đó khi cần thiết. Thấy được vẻ… Read more about Soạn bài Thực hành các phép tu từ: phép điệp và phép đối

Thực hành các phép tu từ: phép điệp và phép đối

Tóm tắt bài 1. Nội dung bài học a. Luyện tập về phép điệp (điệp ngữ) Khái niệm Phép điệp là biện pháp tu từ lặp lại một yếu tố diễn đạt (vần, nhịp, từ, cụm từ, câu) nhằm nhấn mạnh, biểu đạt cảm xúc và ý nghĩa, có khả năng gợi hình tượng nghệ… Read more about Thực hành các phép tu từ: phép điệp và phép đối