Soạn bài Chí khí anh hùng của Nguyễn Du

1. Tóm tắt nội dung bài học Chí khí anh hùng là đoạn trích nói về Từ Hải – một “anh hùng cái thế”, nhân vật thể hiện giấc mơ công lí của Nguyễn Du. Đoạn trích khắc hoạ hình ảnh Từ Hải với tính cách anh hùng, chí khí phi thường, khát vọng tự… Read more about Soạn bài Chí khí anh hùng của Nguyễn Du

Soạn bài Thề nguyền trích Truyện Kiều của Nguyễn Du

1. Tóm tắt nội dung bài học Nội dung Kể về lễ thề nguyền thiêng liêng, trang trọng – cao trào tình yêu của Thúy Kiều và Kim Trọng mà Kiều là người đóng vai trò chủ động. → Đây là nét mới trong cách nhìn nhận tình yêu của Nguyễn Du trong xã hội… Read more about Soạn bài Thề nguyền trích Truyện Kiều của Nguyễn Du

Chí khí anh hùng (trích Truyện Kiều)

Tóm tắt bài 1. Tìm hiểu chung a. Tác giả Nguyễn Du Tên chữ là Tố Như, hiệu là Thanh Hiên. Là một nhà thơ lớn của nền văn học Việt Nam Xuất thân trong một gia đình có truyền thống văn học và làm quan. Vốn là người học giỏi nên lớn lên Nguyễn Du… Read more about Chí khí anh hùng (trích Truyện Kiều)