Soạn bài Khóc Dương Khuê – Nguyễn Khuyến

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung  Tình cảm thống thiết của nhà thơ đối với người bạn tri kỉ của mình, một tình bạn đẹp, chân thành và cao quý b. Nghệ thuật: Chú ý một số thủ pháp nghệ thuật được sử dụng trong bài thơ Cách nói giảm, nói… Read more about Soạn bài Khóc Dương Khuê – Nguyễn Khuyến

Khóc Dương Khuê – Nguyễn Khuyến

Tóm tắt bài 1. Tìm hiểu chung a. Hoàn cảnh ra đời: Dương Khuê (1839 – 1902), là một nhà thơ có tên tuổi cuối thế kỉ XIX, bạn thân của Nguyễn Khuyến Khi nghe tin dương Khuê mất, Nguyễn Khuyến viết bài thơ ” Vãn đồng niên Vân Đình tiến sĩ Dương thượng thư”… Read more about Khóc Dương Khuê – Nguyễn Khuyến