Soạn bài Văn bản (Tiếp theo)

1. Tóm tắt nội dung bài học Văn bản là sản phẩm của hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ gồm một hay nhiều câu, nhiều đoạn. Những đặc điểm của văn bản Những loại văn bản 2. Luyện tập Bài tập 1: Đọc đoạn văn và thực hiện các yêu cầu nêu dưới a. Tính… Read more about Soạn bài Văn bản (Tiếp theo)

Văn bản (Tiếp theo)

Tóm tắt bài Khái niệm Văn bản là sản phẩm của hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ, gồm một hay nhiều câu, nhiều đoạn. Đặc điểm Mỗi văn bản tập trung thể hiện một chủ đề và triển khai chủ đề đó một cách trọn vẹn Các câu trong văn bản có sự liên… Read more about Văn bản (Tiếp theo)