Soạn bài Chiến thắng Mtao-Mxây

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung Đoạn trích khẳng định sức mạnh và ca ngợi vẻ đẹp của người anh hùng Đăm Săn – Một người trọng danh dự, gắn bó với hạnh phúc gia đình và thiết tha với cuộc sống bình yên, phồn vinh của thị tộc, xứng đáng… Read more about Soạn bài Chiến thắng Mtao-Mxây