Soạn bài Truyện Kiều – Phần 2 Trao Duyên

1. Tóm tắt nội dung bài học Bài học giúp chúng ta thấy được: Nội dung Diễn biến tâm trạng đầy mâu thuẫn, phức tạp và bế tắc của Thúy Kiều trong đêm trao duyên. Sự đồng cảm mạnh mẽ, sâu sắc của Nguyễn Du đối với hoàn cảnh đau khổ, phẩm chất cao quý… Read more about Soạn bài Truyện Kiều – Phần 2 Trao Duyên

Soạn bài Truyện Kiều – Phần Nỗi thương mình

1. Tóm tắt nội dung bài học Qua đoạn trích giúp các em cảm nhận được bi kịch tình yêu và cuộc đời, nỗi thương thân và sự ý thức cao về nhân phẩm của Kiều. Bên cạnh đó, giúp các em thấy được sự tài hoa trong việc sử dụng các phép tu từ linh hoạt, hiệu quả;… Read more about Soạn bài Truyện Kiều – Phần Nỗi thương mình

Soạn bài Lập luận trong văn nghị luận

1. Tóm tắt nội dung bài học Khái niệm lập luận Đưa ra các lí lẽ, bằng chứng nhằm dẫn dắt người nghe (đọc) đến một kết luận nào đó mà người nói (viết) muốn đạt tới. Khái niệm luận điểm Là ý kiến thể hiện  tư tưởng, quan điểm, thái độ của người viết… Read more about Soạn bài Lập luận trong văn nghị luận

Lập luận trong văn nghị luận

Tóm tắt bài 1. Khái niệm lập luận trong bài văn nghị luận a. Tìm hiểu ngữ liệu 1: Nguyễn Trãi- Thư dụ Vương Thông lần nữa (SGK/ 109) Mục đích lập luận: Thuyết phục đối phương từ bỏ ý chí xâm lược. Lí lẽ Người dùng binh giỏi là ở chỗ biết xét thời thế.… Read more about Lập luận trong văn nghị luận

Truyện Kiều – Phần Nỗi thương mình

Tóm tắt bài 1. Tìm hiểu chung: a. Tác giả Nguyễn Du (1766 – 1820), tên chữ là Tố Như, hiệu là Thanh Hiên. Xuất thân trong một gia đình quan chức lớn. Cha là Nguyễn Nghiễm học rộng tài cao, ra làm quan đến chức tể tướng. Mẹ là Trần Thị Tần. Khi triều… Read more about Truyện Kiều – Phần Nỗi thương mình

Truyện Kiều – Phần 2 Trao Duyên

Tóm tắt bài 1.Tìm hiểu chung a. Vị trí đọan trích Sau đêm thề nguyện giữa Kim Trọng và Thúy Kiều, Kim Trọng phải về gấp hộ tang chú ở Liễu Dương. Tai nạn ập đến nhà Kiều vì sự  vu oan của thằng bán tơ. Cha và em trai bị đánh đập tàn nhẫn,… Read more about Truyện Kiều – Phần 2 Trao Duyên