Soạn bài Truyện Kiều – Phần 1: Tác giả Nguyễn Du

1. Tóm tắt nội dung bài học Nguyễn Du là nhà thơ nhân đạo lỗi lạc với tấm lòng thương người sâu sắc, bao dung, là ngòi bút phê phán hiện thực mạnh mẽ, sắc bén. Ông là người kết tinh những thành tựu văn học chữ Hán và chữ Nôm của dân tộc, tổng… Read more about Soạn bài Truyện Kiều – Phần 1: Tác giả Nguyễn Du

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Tóm tắt bài 1. Ngôn ngữ nghệ thuật Khái niệm: ngôn ngữ nghệ thuật là ngôn ngữ gợi hình, gợi cảm được dùng trong văn bản nghệ thuật. Phạm vi: Văn bản nghệ thuật Lời nói hàng ngày Phong cách ngôn ngữ khác 2. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật a. Tính hình tượng b.… Read more about Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Truyện Kiều – Phần 1: Tác giả Nguyễn Du

Tóm tắt bài 1. Cuộc đời Nguyễn Du (1765- 1802), tên chữ là Tố Như, hiệu là Thanh Hiên. Gia đình và quê hương: Gia đình: Cha: Nguyễn Nghiễm (1708- 1775), tài hoa, từng giữ chức tể tướng. Mẹ: Trần Thị Tần (1740-1778), người con gái Kinh Bắc. Dòng họ Nguyễn Tiên Điền có hai… Read more about Truyện Kiều – Phần 1: Tác giả Nguyễn Du