Soạn bài Tào Tháo uống rượu luận anh hùng của La Quán Trung

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung Tính cách của Lưu Bị Tính cách của Tào Tháo b. Nghệ thuật Tạo tình huống kheo léo Chi tiết đắt giá Xây dựng nhân vật điển hình Khắc họa tính cách nhân vật qua cử chỉ nhân vật, dáng điệu, lời nói… 2. Hướng… Read more about Soạn bài Tào Tháo uống rượu luận anh hùng của La Quán Trung

Soạn bài Hồi trống Cổ Thành của La Quán Trung

1. Tóm tắt nội dung bài học Nội dung Ngợi ca tấm lòng trung thực, ngay thẳng- một biểu hiện của lòng trung nghĩa của Trương Phi. Khẳng định lòng trung nghĩa của Quan Công. Ca ngợi tình anh em kết nghĩa vườn Đào của họ. Nghệ thuật Nghệ thuật kể chuyện đặc sắc, cảm… Read more about Soạn bài Hồi trống Cổ Thành của La Quán Trung

Tào Tháo uống rượu luận anh hùng – La Quán Trung

Tóm tắt bài 1. Tìm hiểu chung Đoạn trích “Tào Tháo uống rượu luận anh hùng” trích từ “Tam quốc diễn nghĩa” Vị trí đoạn trích: Hồi thứ 21 Nội dung: Đoạn trích kể về cuộc bàn luận anh hùng trong thiên hạ giữa Lưu Bị và Tào Tháo 2. Đọc – hiểu văn bản a. Đôi nét… Read more about Tào Tháo uống rượu luận anh hùng – La Quán Trung

Hồi trống Cổ Thành – La Quán Trung

Tóm tắt bài 1. Tìm hiểu chung a. Tác giả La Quán Trung La Quán Trung (1330 – 1400), tên La Bản, hiệu Hải Hồ Tản Nhân Người vùng Thái Nguyên thuộc tỉnh Sơn Tây cũ. Tác giả chuyên sưu tầm và biên soạn dã sử. Các tác phẩm tiêu biểu: Tuỳ Đường lưỡng triều chí chuyện,… Read more about Hồi trống Cổ Thành – La Quán Trung