Soạn bài Tóm tắt văn bản thuyết minh

1. Tóm tắt nội dung bài học 2. Hướng dẫn luyện tập Câu 1: Đọc phần Tiểu dẫn bài Thơ hai-cư của Ba-sô (Ngữ văn 10, tập một) và thực hiện các yêu cầu nêu ở dưới Ngữ liệu SGK trang 71 Yêu cầu: a. Xác định đối tượng thuyết minh của văn bản b. Tìm bố cục văn bản c. Viết đoạn… Read more about Soạn bài Tóm tắt văn bản thuyết minh

Soạn bài Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt

1. Tóm tắt nội dung bài học 2. Hướng dẫn luyện tập Bài tập 1: SGK trang 68 Các từ dùng đúng: bàng hoàng, chất phác, bàng quan, lãng mạn, hưu trí, uống rượu, trau chuốt, nồng nàn, đẹp đẽ, chặt chẽ. Bài tập 2: SGK trang 68 Từ “lớp”: phân biệt người theo tuổi tác, thế hệ, không… Read more about Soạn bài Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt

Tóm tắt văn bản thuyết minh

Tóm tắt bài 1. Mục đích, yêu cầu tóm tắt văn bản thuyết minh Mục đích: Tóm tắt văn bản thuyết minh nhằm hiểu và nắm được những nội dung chính của văn bản đó Yêu cầu: Bản tóm tắt phải rõ ràng, chính xác so với nội dung của văn bản gốc 2. Cách… Read more about Tóm tắt văn bản thuyết minh

Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt

Tóm tắt bài 1. Sử dụng theo đúng chuẩn mực của tiếng Việt a. Về ngữ âm và chữ viết Hãy phát hiện lỗi về chữ viết (do ảnh hưởng của phát âm không đúng chuẩn mực); chữa lại cho đúng: Giặc → giặt Dáo → ráo Lẽ → lẻ Đỗi → đổi Đọc lại… Read more about Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt