Soạn bài Viết bài làm văn số 5: Văn thuyết minh

1. Tóm tắt nội dung bài học Những kiến thức về văn thuyết minh như: Các hình thức kết cấu của văn thuyết minh Lập dàn ý bài văn thuyết minh Tính chuẩn xác, tính hấp dẫn của văn thuyết minh Cách viết đoạn văn thuyết minh Vận dụng những kiến thức đã học để… Read more about Soạn bài Viết bài làm văn số 5: Văn thuyết minh

Soạn bài Phương pháp thuyết minh

1. Tóm tắt nội dung bài học Muốn làm bài văn thuyết minh có kết quả, người làm phải nắm được phương pháp thuyết minh Những phương pháp thuyết minh thường gặp: định nghĩa, chú thích, phân tích, phân loại, liệt kê, giảng giải nguyên nhân – kết quả, nêu ví dụ, dùng số liệu,… Read more about Soạn bài Phương pháp thuyết minh

Soạn bài Thái sư Trần Thủ Độ của Ngô Sĩ Liên

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung Nhân cách cao cả, tấm lòng yêu nước của Trần Thủ Độ Người giữ nghiêm phép nước Chí công vô tư, thẳng thắn và luôn khích lệ cấp dưới làm như mình Cao thượng bao dung, không để tình riêng lấn át. b. Nghệ thuật… Read more about Soạn bài Thái sư Trần Thủ Độ của Ngô Sĩ Liên

Viết bài làm văn số 5: Văn thuyết minh

Tóm tắt bài 1. Hướng dẫn chung Để làm tốt bài văn này, ngoài những điều cần chú ý chung đối với bài làm văn số 4, anh (chị) cần: Chú ý rèn luyện để việc thuyết minh không chỉ đem lại những tri thức chuẩn xác, khoa học, khách quan mà còn sinh động,… Read more about Viết bài làm văn số 5: Văn thuyết minh

Phương pháp thuyết minh

Tóm tắt bài 1. Tầm quan trọng của phương pháp thuyết minh Phương pháp thuyết minh là hệ thống những cách thức sử dụng để đạt được mục đích thuyết minh Tầm quan trọng của phương pháp thuyết minh: Phương pháp thuyết minh giúp hoàn thành tốt văn bản thuyết 2. Một số phương pháp… Read more about Phương pháp thuyết minh

Thái sư Trần Thủ Độ – Ngô Sĩ Liên

Tóm tắt bài 1. Tìm hiểu chung Đoạn trích: Xuất xứ: Được trích từ quyển V, phần Bản kỉ – Kỉ nhà Trần Nội dung của đoạn trích: Viết về thái sư Trần Thủ Độ (1194 -1264), ông là người có công dựng nên nhà Trần, giúp Trần Nhân Tông, Trần Thánh Tông ổn định… Read more about Thái sư Trần Thủ Độ – Ngô Sĩ Liên