Soạn bài Nghĩa của câu (tiếp theo)

1. Tóm tắt nội dung bài học   2. Hướng dẫn luyện tập Câu 1: SGK trang 20 Phân tích nghĩa sự việc và nghĩa tình thái trong các câu sau: a. Ngoài này nắng đỏ cành cam Chắc trong ấy nắng xanh lam ngọn dừa. (Tố Hữu, Tiếng hát sang xuân) Nghĩa sự việc: Hiện tượng… Read more about Soạn bài Nghĩa của câu (tiếp theo)

Soạn bài Hầu trời – Tản Đà

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung Tản Đà đã tự biểu hiện “cái tôi” cá nhân, một cái tôi “ngông”, phóng túng, tự ý thức về tài năng, giá trị đích thực của mình và khao khát được khẳng định mình giữa cuộc đời. b. Nghệ thuật Sáng tạo trong thể thơ trường thiên… Read more about Soạn bài Hầu trời – Tản Đà

Nghĩa của câu (tiếp theo)

Tóm tắt bài 3. Nghĩa tình thái Nghĩa tình thái thể hiện thái độ, đánh giá của người nói đối với sự việc hoặc đối với người nghe a. Sự nhìn nhận đánh giá và thái độ của người nói đối với sự việc được đề cập đến trong câu Khẳng định tính chân thực… Read more about Nghĩa của câu (tiếp theo)