Soạn bài Tính chuẩn xác hấp dẫn của văn bản thuyết minh

1. Tóm tắt nội dung bài học Văn bản thuyết minh cần phải chuẩn xác. Để đảm bảo yêu cầu này, những tri thức trong văn bản phải có tính khách quan, khoa học, đáng tin cậy. Có thế mới thực sự có ích cho người đọc, người nghe Văn bản thuyết minh cần phải… Read more about Soạn bài Tính chuẩn xác hấp dẫn của văn bản thuyết minh

Soạn bài Đại cáo bình Ngô – Phần 2: Tác phẩm

1. Tóm tắt nội dung thức bài học a. Nội dung Bài cáo như một lời tố cáo đanh thép những tội ác mà giặc Minh đã gây ra cho nhân dân ta. Chúng quá bạo ngược và gian ác nhưng chúng lại phải thua nhân nghĩa. Vì cường bạo chưa bao giờ thắng cả.… Read more about Soạn bài Đại cáo bình Ngô – Phần 2: Tác phẩm

Tính chuẩn xác hấp dẫn của văn bản thuyết minh

Tóm tắt bài 1. Tính chuẩn xác trong văn bản thuyết minh a. Tính chuẩn xác và một số biện pháp đảm bảo tính chuẩn xác của văn bản thuyết minh. Mục đích: Đòi hỏi những tri thức được giới thiệu, trình bày phải có cơ sở khoa học, phải được kiểm chứng và phải… Read more about Tính chuẩn xác hấp dẫn của văn bản thuyết minh

Đại cáo bình Ngô – Phần 2: Tác phẩm

Tóm tắt bài 1. Tìm hiểu chung a. Hoàn cảnh sáng tác Sau chiến thắng giặc Minh, Nguyễn Trãi đã thay mặt Lê Lợi viết Bình Ngô đại cáo để tuyên bố với nhân dân cả nước về quyền độc lập của đất nước Bài cáo được công bố vào đầu năm 1428 b. Thể… Read more about Đại cáo bình Ngô – Phần 2: Tác phẩm