Soạn bài Tự tình – Hồ Xuân Hương

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung: Tâm trạng đầy bi kịch của Hồ Xuân Hương Bản lĩnh của nhà thơ Hồ Xuân Hương b. Nghệ thuật Từ ngữ: vừa độc đáo, vừa gần gũi, giản dị, đời thường. Hình ảnh thơ: sinh động, độc đáo, giàu sức gợi cảm Các biện… Read more about Soạn bài Tự tình – Hồ Xuân Hương

Tự tình – Hồ Xuân Hương

Tóm tắt bài 1. Tìm hiểu chung a. Tác giả: Hồ Xuân Hương (chưa rõ năm sinh năm mất) quê ở Nghệ An nhưng sống chủ yếu ở Thăng Long Bà đi nhiều nơi và thân thiết với nhiều danh sĩ Cuộc đời, tình duyên của Hồ Xuân Hương nhiều éo le, ngang trái Được… Read more about Tự tình – Hồ Xuân Hương