Soạn bài Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận

1. Tóm tắt nội dung bài học Phân tích đề là một quá trình quan trọng trước tiên và cần thiết khi viết một bài văn nghị luận Các bước cơ bản của quá trình lập dàn ý 2. Hướng dẫn học bài a. Phân tích đề Đề 1 Vấn đề cần nêu: suy nghĩ… Read more about Soạn bài Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận

Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận

Tóm tắt bài 1. Phân tích đề a. Đọc các đề và trả lời câu hỏi Câu 1: Đề nào có định hướng cụ thể, đề nào đòi hỏi người viết phải tự xác định hướng triển khai? Đề 1: thuộc kiểu đề có định hướng cụ thể Đề 2, đề 3 là đề mở đòi… Read more about Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận