Văn bản

Tóm tắt bài 1. Khái niệm, đặc điểm Khái niệm: Văn bản là sản phẩm của hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ, gồm một hay nhiều câu, nhiều đoạn Đặc điểm: Ví dụ: văn bản sau “Một cây làm chẳng nên non Ba cây chụm lại thành hòn núi cao”. ⇒ Nhận xét: ♦… Read more about Văn bản