Soạn bài Khái quát văn học dân gian Việt Nam

1. Tóm tắt nội dung bài học Văn học dân gian là kết quả của quá trình sáng tác tập thể, tồn tại dưới hình thức truyền miệng, thông qua diễn Xướng. Trong quá trình lưu lạc, tác phẩm văn học dân gian không ngừng hoàn thiện. Văn học dân gian gắn bó và phục… Read more about Soạn bài Khái quát văn học dân gian Việt Nam

Khái quát văn học dân gian Việt Nam

Tóm tắt bài 1. Đặc trưng cơ bản của văn học dân gian a. Văn học dân gian là những tác phẩm nghệ thuật ngôn từ truyền miệng (Tính truyền miệng) Truyền miệng là phương thức sáng tác và lưu truyền của văn học dân gian Đó là nhu cầu sáng tác và thưởng thức… Read more about Khái quát văn học dân gian Việt Nam