Soạn bài Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

1. Tóm tắt nội dung bài học 2. Hướng dẫn luyện tập Bài tập 1: SGK trang 205 Giả định cuộc phỏng vấn và trả lời phỏng vấn về việc giảng dạy và học tập môn Ngữ Văn THPT Chuẩn bị: Chủ đề: việc giảng dạy của thầy giáo, cô giáo Mục đích: nắm được… Read more about Soạn bài Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

Tóm tắt bài 1. Khái niệm và yêu cầu Khái niệm Là cuộc trò chuyện được thực hiện nhằm mục đích rõ ràng là để thu thập thông tin về một chủ đề quan trọng có ý nghĩa. Yêu cầu Tôn trọng hoạt động phỏng vấn và trả lời phỏng vấn tôn trọng sự thật,… Read more about Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn