Soạn bài Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh

1. Tóm tắt nội dung bài học 2. Hướng dẫn luyện tập Câu 1: Nếu cần thuyết minh bài Tỏ lòng (Thuật hoài) của Phạm Ngũ Lão, anh (chị) định chọn hình thức kết cấu nào? Gợi ý: Chọn hình thức kết cấu hỗn hợp Các nội dung chính cần được thuyết minh Giới thiệu Phạm… Read more about Soạn bài Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh

Soạn bài Lập dàn ý bài văn thuyết minh

1. Tóm tắt nội dung bài học Bố cục bài văn thuyết minh: 3 phần Những kiến thức về dàn ý và kĩ năng lập dàn ý Có những tri thức cần thiết và chuẩn xác về đề tài cần thuyết minh Biết cách sắp xếp những tri thức đó thành một hệ thống hợp… Read more about Soạn bài Lập dàn ý bài văn thuyết minh

Lập dàn ý bài văn thuyết minh

Tóm tắt bài 1. Dàn ý bài văn thuyết minh Câu 1: Hãy nhắc lại bố cục ba phần của một bài làm văn và nhiệm vụ của mỗi phần. Mở bài: Giới thiệu đối tượng, sự vật, sự viêc Thân bài: Nội dung chính của bài viết Kết bài: Nêu suy nghĩ, hành động Câu… Read more about Lập dàn ý bài văn thuyết minh

Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh

Tóm tắt bài 1. Kết cấu của văn bản thuyết minh Khái niệm kết cấu văn bản: Là sự tổ chức, sắp xếp các thành tố của văn bản thành một đơn vị thống nhất, hoàn chỉnh, có ý nghĩa. Ngữ liệu SGK trang 166, 167 a) Xác định đối tượng và mục đích thuyết minh… Read more about Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh