Soạn bài Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài của Nguyễn Huy Tưởng

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung Những vấn đề sâu sắc có ý nghĩa muôn đời về cái đẹp, về mối quan hệ giữa người Nghệ sĩ và nhân dân. Niềm cảm thông, trân trọng của tác giả đối với người nghệ sĩ tài năng, giàu khát vọng nhưng rơi vào bi… Read more about Soạn bài Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài của Nguyễn Huy Tưởng

Soạn bài Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản

1. Tóm tắt nội dung bài học Một số đặc điểm của các thành phần chủ ngữ trong câu bị động, khởi ngữ và trạng ngữ chỉ tình huống. Vị trí của các thành phần Vai trò, tác dụng của các thành phần trong câu 2. Hướng dẫn luyện tập Phần 1: Dừng kiểu câu… Read more about Soạn bài Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản

Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản

Tóm tắt bài 1. Sự giống và khác nhau giữa cách thành phần: chủ ngữ trong câu bị động, khởi ngữ và trạng ngữ chỉ tình huống a. Giống nhau Thành phần chủ ngữ trong câu bị động, thành phần khởi ngữ và thành phần trạng ngữ chỉ tình huống đều chiếm vị trí ở đầu câu Đều… Read more about Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản

Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài – Nguyễn Huy Tưởng

Tóm tắt bài 1. Tìm hiểu chung a. Tác giả Nguyễn Huy Tưởng Tác giả Nguyễn Huy Tưởng (1912 – 1960) xuất thân trong một gia đình nho học, quê ở làng Dục Tú, huyện Từ Sơn, Bắc Ninh (nay thuộc Đông Anh, Hà Nội). Ông sớm tham gia cách mạng, hoạt động trong các… Read more about Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài – Nguyễn Huy Tưởng