Soạn bài Cảm xúc mùa thu

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung Bài thơ thể hiện nỗi buồn riêng thấm thía và tâm sự chứa chan lòng yêu nước thương đời của tác giả b. Nghệ thuật Bút pháp chấm phá, tả cảnh ngụ tình. Kết cấu chặt chẽ, hình ảnh đặc trưng, ngôn từ nhiều tầng… Read more about Soạn bài Cảm xúc mùa thu

Soạn bài Trình bày về một vấn đề

1. Tóm tắt kiến thức bài học Kĩ năng trình bày một vấn đề là một kĩ năng giao tiếp quan trọng trong cuộc sống. Trước khi trình bày, cần tìm hiểu trình độ, yêu cầu, tâm lí, sở thích của người nghe; lựa chọn nội dung và lập dàn ý cho bài trình bày.… Read more about Soạn bài Trình bày về một vấn đề

Trình bày về một vấn đề

Tóm tắt bài 1. Tầm quan trọng của việc trình bày một vấn đề Mục đích: Trình bày một vấn đề là nhu cầu tất yếu của con người trong cuộc sống. Trình bày một vấn đề trước tập thể (người khác) là bày tỏ nguyện vọng, suy nghĩ, nhận thức của mình đồng thời… Read more about Trình bày về một vấn đề