Soạn bài Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu

1. Tóm tắt nội dung bài học 2. Hướng dẫn luyện tập Phần 1: Trật tự trong câu đơn Câu 1: Đọc đoạn trích sau, chú ý các bộ phận câu được in đậm và trả lời câu hỏi. Ngữ liệu: SGK trang 157 a) Có thể sắp xếp phần in đậm theo trật tự “rất sắc, nhưng… Read more about Soạn bài Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu

Soạn bài Chí Phèo: Tác phẩm

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung Giá trị hiện thực: Phản ánh chân thực số phận bi thảm, bi đát của người nông dân nghèo bị đẩy vào đường lưu manh hóa. Đó là quá trình tha hóa từ nhân hình đến nhân tính, khiến họ muốn sống lương thiện cũng… Read more about Soạn bài Chí Phèo: Tác phẩm

Bản tin

Tóm tắt bài 1. Mục đích, yêu cầu cơ bản của bản tin Ngữ liệu SGK trang 160 Câu 1: Bản tin trên thông báo tin gì? Tin đó có ý nghĩa như thế nào đối với ngành Giáo dục nói chung và học sinh Việt Nam nói riêng? Bản tin này thông báo kết quả… Read more about Bản tin

Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu

Tóm tắt bài Nội dung bài học Cùng một câu, nếu ở trạng thái tồn tại riêng thì có nhiều khả năng sắp xếp trật tự từ, nhưng nằm trong một ngữ cảnh hay một văn bản thì có một cách sắp xếp tối ưu. Trong một số trường hợp, trật tự sắp xếp có… Read more about Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu