Soạn bài Độc Tiểu Thanh kí của Nguyễn Du

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung Bài thơ thể hiện sự đồng cảm của nhà thơ dành cho nàng tiểu thanh sau đó thể hiện sự chiêm nghiệm đồng cảm với chính cuộc đời và kiếp của mình. Qua đây ta thấy Nguyễn Du quả là một con người giàu lòng trắc… Read more about Soạn bài Độc Tiểu Thanh kí của Nguyễn Du

Soạn bài Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Về nội dung Khẳngđịnh quan niệm sống Nhàn hoà hợp với tự nhiên và giữ được cốt cách thanh cao, thoát khỏi vòng danh lợi b. Về nghệ thuật Nhịp thơ chậm, thong thả Giọng điệu thơ nhẹ nhàng, hóm hỉnh Ngôn ngữ thơ mộc mạc, tự… Read more about Soạn bài Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Soạn bài Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (Tiếp theo)

1. Tóm tắt kiến thức bài học 2. Hướng dẫn luyện tập Câu 1: Đọc đoạn Nhật kí dưới đây và trả lời câu hỏi. Ngữ liệu SGK trang 127 a. Những từ ngữ, kiểu câu, kiểu diễn đạt nào thể hiện tính cụ thể, tính cảm xúc, tính cá thể của phong cách ngôn ngữ sinh… Read more about Soạn bài Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (Tiếp theo)

Nhàn – Nguyễn Bỉnh Khiêm

Tóm tắt bài 1. Tìm hiểu chung a. Tác giả Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491 – 1585), tên húy là Nguyễn Văn Đạt, tự là Hanh Phủ, quê ở huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng ngày nay. Ông đỗ Trạng Nguyên, làm quan dưới triều Mạc (thế kỉ XVI). Làm quan được 8 năm, ông dâng sớ… Read more about Nhàn – Nguyễn Bỉnh Khiêm

Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (Tiếp theo)

Tóm tắt bài 2. Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt a. Tính cụ thể Ngôn ngữ sinh hoạt có tính cụ thể. Trong đoạn hội thoại đã dẫn, tính cụ thể biểu hiện ở các mặt sau đây: Có địa điểm và thời gian cụ thể Có người nói cụ thể Có người nghe cụ… Read more about Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (Tiếp theo)