Soạn bài Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp theo)

1. Tóm tắt nội dung bài học 2. Hướng dẫn luyện tập Câu 1: Phân tích những đặc trưng cơ bản của ngôn ngữ báo chí (tính thông tin thời sự, tính ngắn gọn thể hiện qua bản tin sau: Ngữ liệu SGK trang 145 Bản tin ngắn gọn về việc tỉnh An Giang đón nhận… Read more about Soạn bài Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp theo)

Soạn bài Chí Phèo: Tác giả Nam Cao

1. Tóm tắt nội dung bài học Nam Cao là nhà văn hiện thực lớn, nhà nhân đạo chủ nghĩa lớn, có đóng góp quan trọng đối với quá trình hiện đại hóa truyện ngắn và tiểu thuyết ở Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX. Nam Cao là người có quan điểm nghệ thuật… Read more about Soạn bài Chí Phèo: Tác giả Nam Cao

Soạn bài Một số thể loại văn học: thơ, truyện

1. Tóm tắt nội dung bài học Đăc trưng của thể loại thơ, truyện Thơ tiêu biểu cho thể loại trữ tình. Thơ thể hiện cảm xúc, suy nghĩ, tâm trạng con người bằng ngôn ngữ cô đọng, gợi cảm, giàu hình ảnh và nhạc điệu. Truyện tiêu biểu cho loại tự sự, thường có… Read more about Soạn bài Một số thể loại văn học: thơ, truyện

Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp theo)

Tóm tắt bài 2. Các phương tiện diễn đạt và đặc trưng của phong cách ngôn ngữ báo chí a. Các phương tiện diễn đạt Về từ vựng Rất phong phú, ở mỗi phạm vi phản ánh, mỗi thể loại báo chí có một lớp từ dành riêng Tin tức: sử dụng danh từ riêng… Read more about Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp theo)

Một số thể loại văn học: thơ, truyện

Tóm tắt bài 1. Quan niệm chung về loại thể văn học: Loại: Chủng loại, loại hình để xác định hình thức tổ chức của một tác phẩm văn học Các loại: trữ tình, tự sự, kịch Thể: Sự hiện thực hóa của loại Trữ tình: thi ca, ngâm khúc…. Kịch: chính kịch, bi kịch,… Read more about Một số thể loại văn học: thơ, truyện