Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt

Tóm tắt bài 1. Ngôn ngữ sinh hoạt a. Khái niệm ngôn ngữ sinh hoạt Ngôn ngữ sinh hoạt là lời ăn tiếng nói hằng ngày, dùng để thông tin, trao đổi ý nghĩ, tình cảm… đáp ứng những nhu cầu trong cuộc sống b. Các dạng biểu hiện của ngôn ngữ sinh hoạt Các… Read more about Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt

Soạn bài Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt

1. Tóm tắt nội dung bài học 2. Hướng dẫn luyện tập Bài tập: SGK trang 114 a. Anh (chị) hãy phát biểu ý kiến của mình về nội dung các của những câu sau: Lời nói chẳng mất tiền mua, Lựa lời mà nó cho vừa lòng nhau. Câu tục ngữ nói lên vai trò quan… Read more about Soạn bài Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt

Soạn bài Khái quát văn học Việt Nam từ X đến hết thế kỉ XIX

1. Tóm tắt nội dung bài học Văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX gồm hai thành phần: văn học chữ Hán và văn học chữ Nôm, phát triển qua bốn giai đoạn. Những đặc điểm lớn về nội dung: chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa nhân đạo và cảm… Read more about Soạn bài Khái quát văn học Việt Nam từ X đến hết thế kỉ XIX

Khái quát văn học Việt Nam từ X đến hết thế kỉ XIX

Tóm tắt bài 1. Các thành phần của văn học từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX a. Văn học chữ Hán Thời gian: ra đời từ thế kỉ X, tồn tại và phát triển đến hết thế kỉ XIX Thể loại: Văn học chữ Hán có thơ và văn xuôi, chủ yếu… Read more about Khái quát văn học Việt Nam từ X đến hết thế kỉ XIX