Ngữ cảnh

Tóm tắt bài 1. Khái niệm Ngữ cảnh là bối cảnh ngôn ngữ mà ở đó một yếu tố ngôn ngữ được sử dụng hoặc được tạo ra trong hoạt động giao tiếp ngôn ngữ, đồng thời người nghe (người đọc) dựa vào bối cảnh đó mà lĩnh hội được lời nói, câu văn 2.… Read more about Ngữ cảnh

Soạn bài Hai đứa trẻ của Thạch Lam

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung Cảm nhận được tình cảm xót thương một cách nhẹ nhàng mà thấm thía của tác giả đối với những kiếp người sống cơ cực, quẩn quanh, bế tắc ở phố huyện nghèo trước cách mạng. Sự trân trọng của tác giả đối với những… Read more about Soạn bài Hai đứa trẻ của Thạch Lam

Hai đứa trẻ – Thạch Lam

Tóm tắt bài 1. Tìm hiểu chung a. Tác giả Thạch Lam (1910-1942) Xuất thân trong một gia đình có truyền thống văn chương. Là thành viên của Tự lực văn đoàn nhưng văn chương Thạch Lam đi theo hướng riêng: viết về những người lao động cơ cực, bế tắc với tấm lòng thương… Read more about Hai đứa trẻ – Thạch Lam