Luyện viết đoạn văn tự sự

Tóm tắt bài 1. Đoạn văn trong văn bản tự sự Là bộ phận của văn bản, mỗi đoạn thường có câu nêu ý khái quát, gọi là câu chủ đề, các câu khác có nhiệm vụ thuyết minh triển khai rõ ý khái quát Mỗi đoạn văn tự sự thường gồm nhiều đoạn văn… Read more about Luyện viết đoạn văn tự sự

Soạn bài Luyện viết đoạn văn tự sự

1. Tóm tắt nội dung bài dạy Khái niệm về đoạn văn tự sự Phân loại đoạn văn tự sự và vai trò của các đoạn văn tự sự Cách viết đoạn văn tự sự Để viết đoạn văn tự sự, cần hình dung sự việc xảy ra như thế nào rồi lần lượt kể… Read more about Soạn bài Luyện viết đoạn văn tự sự

Soạn bài Ca dao hài hước

1. Tóm tắt nội dung bài học Tiếng cười lạc quan trong ca dao qua nghệ thuật trào lộng thông minh, hóm hỉnh của người bình dân Phê phán thói hư tật xấu trong xã hội Những nét đặc sắc về nghệ thuật của ca dao hài hước. 2. Hướng dẫn soạn bài Câu 1: Bài… Read more about Soạn bài Ca dao hài hước