Soạn bài Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội

1. Tóm tắt nội dung bài học: Biết cách viết một bài văn nghị luận xã hội: Bố cục 3 phần Luận điểm luận cứ rõ ràng, xác thực Dùng từ và diễn đạt trôi chảy, mạch lạc. Chú ý trọng tâm: yêu cầu đề bài 2. Hướng dẫn luyện tập: Đề 1: Đọc truyện “Tấm… Read more about Soạn bài Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội

Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội

Tóm tắt bài 1. Hướng dẫn chung Bố cục bài văn nghị luận Mở bài: Giới thiệu và nêu vấn đề cần nghị luận Thân bài: Lần lượt triển khai các luận điểm, luận cứ làm sáng tỏ vấn đề Kết bài: Thâu tóm nội dung cơ bản, tiếp tục gợi mở suy nghĩ cho… Read more about Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội