Giải bài luyện tập chung – Toán 5 trang 55

Câu 1: Trang 55 – sgk toán 5 Tính: a) 605,26 + 217,3; b) 800,56 – 284,48; c) 16,39 + 5,25- 10,3. Hướng dẫn giải: a) 605,26 + 217,3; Đặt tính: b) 800,56 – 284,48 Đặt tính: c) 16,39 + 5,25- 10,3. 16,39 + 5,25 – 10,3= 21,64 – 10,3 = 11,34 Hoặc: 16,39 +… Read more about Giải bài luyện tập chung – Toán 5 trang 55

Giải bài tập Trừ hai số thập phân – Toán 5 trang 53

Lý thuyết Ví dụ: Một đường gấp khúc ABC dài 5,83 cm. Đoạn AB dài 4,7 cm. Hỏi đoạn BC dài bao nhiêu cm? Ta phải thực hiện phép trừ: 5,83 – 4,7 =? Ta đặt tính rồi làm như sau: Vậy: 5,83 – 4,7 = 1,13 (cm) Muốn trừ một số thập phân cho một… Read more about Giải bài tập Trừ hai số thập phân – Toán 5 trang 53