Chủ điểm: Thương người như thể thương thân – Tiếng Việt 4

Học và Soạn Tiếng Việt lớp 4, Gồm có các phần Tóm tắt lý thuyết, Hướng dẫn trả lời câu hỏi sách giáo khoa. Tuần 1 Tập đọc: Dế mèn bênh vực kẻ yếu – Tiếng Việt 4 Chính tả Nghe – viết Dế mèn bênh vực kẻ yếu – Tiếng Việt 4 Luyện từ… Read more about Chủ điểm: Thương người như thể thương thân – Tiếng Việt 4