Chủ điểm: Tới Trường – Tiếng việt 3

Gồm các bài học sau: Tập đọc Người lính dũng cảm – Tiếng Việt 3 Kể chuyện Người lính dũng cảm – Tiếng Việt 3 Chính tả Nghe viết Người lính dũng cảm và phân biệt n/l, en/eng. Bảng chữ – Tiếng Việt 3 Tập đọc Mùa thu của em – Tiếng Việt 3 Luyện… Read more about Chủ điểm: Tới Trường – Tiếng việt 3

Chủ điểm: Mái Ấm – Tiếng việt 3

Gồm các bài học sau: Tập đọc: Chiếc áo len – Tiếng Việt 3 Kể chuyện: Chiếc áo len – Tiếng Việt 3 Chính tả Nghe – viết: Chiếc áo len và phân biệt tr/ch, dấu hỏi/ dấu ngã. Bảng chữ – Tiếng Việt 3 Tập đọc: Quạt cho bà ngủ – Tiếng Việt 3… Read more about Chủ điểm: Mái Ấm – Tiếng việt 3

Chủ điểm: Măng Non – Tiếng việt 3

Gồm các bài học sau: Tập đọc: Cậu bé thông minh – Tiếng Việt 3 Kể chuyện: Cậu bé thông minh – Tiếng Việt 3 Chính tả Tập chép: Cậu bé thông minh và Phân biệt l/n, an/ang. Bảng chữ – Tiếng Việt 3 Tập đọc: Hai bàn tay em – Tiếng Việt 3 Luyện… Read more about Chủ điểm: Măng Non – Tiếng việt 3